Lên sáu/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

4

Hai thân ta,
là thân nhất!
trong giời đất,
không ai hơn.
Mày biết ơn,
nên phải hiếu.
Nghĩa chữ « hiếu »,
đạo làm con;
mày còn non,
nên học trước.
Đi một bước,
nhớ hai thân.