Bước tới nội dung

Lên sáu/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

5

Mày còn nhỏ,
có mẹ cha,
lúc vào, ra,
được vui-vẻ.
Mày còn bé,
mẹ hay chiều;
thấy mẹ yêu,
chớ làm nũng.
Đã đi học,
phải cho ngoan.
Hay quấy càn,
là chẳng hiếu.