Lên sáu/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

8

Anh em ruột,
một mẹ cha,
mẹ đẻ ra,
trước sau đó,
cùng máu mủ,
như tay chân,
nên yêu thân,
chớ ganh tỵ;
em coi chị,
cũng như anh,
trước là tình,
sau có lễ.