Lừa và Chó con

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

LỪA VÀ CHÓ CON

     Tài tự-nhiên, xin ai chớ ép,
     Gượng nên công có đẹp mẽ gì?
        Mấy đời những đứa ngu-si,
Làm ra mặt thiệp nó thì nên duyên.
     Ai cũng mến là "thiên chi phó",
     Bẩm-sinh ra sẵn có mấy người,
        Ai tài thì cũng mặc ai
Lừa ngu chuyện nọ là bài dạy khôn:
     Gã Lừa ấy đến hôn ông chủ;
     Nghĩ thầy ta há phụ không yêu!
        Chó kia phỏng lớn bao nhiêu,
Ông, bà bữa sớm bữa chiều cho ăn,
     Lại có lúc quá thân hôn-hít;
     Lại có khi quấn-quýt xoa đầu;
        Trò-vè phỏng có chi đâu.
Chỉ giơ chiếc vó, gâu-gâu một hồi,
     Đùa bỡn có thế thôi mà quý.
     Còn ta đây động tí thì đòn,
        Rầy ta há lại không khôn;
Cũng là như rứa phỏng còn khó chi,
     Nhân thấy chủ đang khi đắc-ý,
     Lừa ta bèn rủ-rỉ đến bên:
        Móng chân cùn-cụt đưa lên,
Vuốt cằm ông chủ mà rên một hồi.
     Chủ vội thét: Lừa toi! Quái lạ!
     Đem gậy đây, sửa gã một phen.
        Nói rồi cầm gậy đả liền,
Để Lừa rối-rít như điên như cuồng.
     Thế là thôi hết tấn tuồng.


Nguồn