25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 10/Điều 1005

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 1005: Nộp các khoản thanh toán nhuận bút và khấu trừ chi phí

Cơ quan đăng ký sẽ nhận tất cả các khoản tiền nhuận bút được nộp theo quy định tại Chương này và, sau khi khấu trừ đi các chi phí hợp lý mà Cục Bản quyền tác giả phải chịu theo Chương này, sẽ nộp phần sau khi khấu trừ này tại Cục Ngân khố Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ như khoản thu bù đắp theo cách thức mà Thư ký của Cục Ngân khố hướng dẫn. Tất cả các quỹ này được thành lập bởi Thư ký của Cục Ngân khố và sẽ được đầu tư vào chứng khoán sinh lợi để phân phối sau này với lãi suất theo Điều 1007. Cơ quan đăng ký có thể, theo sự suy xét của cơ quan mình, 4 năm sau khi khoá sổ bất kỳ năm nào, công khai bản báo cáo thanh toán nhuận bút trong năm đó, và có thể trình bầy tỷ mỷ các quỹ còn lại trong bản báo cáo đó và bất kỳ khoản tiền nộp nào sau này mà nếu không được coi là thuộc năm đó thì coi là thuộc năm tiếp theo năm đó.