25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 10/Điều 1008

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 1008: Cấm các khiếu kiện xâm phạm

Không một khiếu kiện nào có thể được đưa ra theo Điều luật này với lý do xâm phạm quyền tác giả trên cơ sở chế tạo, nhập khẩu, hoặc phân phối thiết bị ghi âm kỹ thuật số, vật liệu ghi âm kỹ thuật số, thiết bị ghi âm vật lý khác, vật liệu ghi âm vật lý khác, hoặc trên cơ sở sử dụng phi thương mại của người tiêu dùng các thiết bị hoặc vật liệu đó để tạo ra bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số hoặc bản ghi âm âm nhạc dưới dạng vật lý khác.