Mục lục:Cong bao Chinh phu 337 338 nam 2020.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 337 + 338/Ngày 02-4-2020 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2020
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Cần phê chuẩn

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
16-12-2019 Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-VPQH hợp nhất Bộ Luật Tố tụng dân sự. 2
(Đăng từ Công báo số 333 + 334 đến số 337 + 338)
16-12-2019 Văn bản hợp nhất số 37/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản. 76