Mục lục:Cong bao Chinh phu 709 710 nam 2020.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 709 + 710/Ngày 23-7-2020 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2020
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
23-06-2020 Lệnh số 01/2020/L-CTN về việc công bố Luật. 3
10-06-2020 Luật số 56/2020/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. 4
30-06-2020 Lệnh số 02/2020/L-CTN về việc công bố Luật. 25
16-06-2020 Luật số 58/2020/QH14 luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 26
30-06-2020 Lệnh số 03/2020/L-CTN về việc công bố Luật. 57
16-06-2020 Luật số 57/2020/QH14 luật Thanh niên. 58
18-06-2020 Nghị quyết số 114/2020/QH14 phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. 75
19-06-2020 Nghị quyết số 117/2020/QH14 về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. 88
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
03-07-2020 Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình. 90