Bước tới nội dung

Mục lục:Cong bao Chinh phu 861 862 nam 2015.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 861 + 862/Ngày 25-7-2015 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2015
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Cần phê chuẩn

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
23-06-2015 Lệnh số 02/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 2
09-06-2015 Luật số 75/2015/QH13 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 3
03-07-2015 Lệnh số 03/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 18
19-06-2015 Luật số 79/2015/QH13 Luật thú y. 19