Nam học Hán văn khoá bản/Bài 2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
第 二 課
日 字 類

Nhật = mặt giời, le soleil.

ngày, le jour.

Hôn=chiều, le soir.

Hiểu=sớm, le matin.

Trú=ban ngày, journée.

Giạ=ban đêm, nuit.

Thời=giờ, heure du jour.

Minh=sáng, clair.

Ám=tối, obscur.

日 照 地 一 周 凢 二 十 四 小 時 爲 一 日、日 出 爲 曉、日 入 爲 昏、以 分 晝 夜、晝 明 夜 暗、