Nam học Hán văn khoá bản/Bài 25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
第 二 十 五 課
人 字 類

Nhân = người, homme.

Nho, doctrine des lettrés.

Tục, vulgaire.

Nhân, vertu.

俊 傑 Tuấn kiệt = tài giỏi, homme de talent et de génie.

Mệnh, vie.

位 置 Vị trí, condition.

價 值 Giá trị, valeur.

偏 倚 Thiên ỷ=nương dựa, appuyer.

Phủ=cúi, se courber, s'abaisser.

Ngưỡng = ngửa, se relever.

Sĩ=làm quan, exercer une charge.

Hưu = về nghỉ, retraite.

人 有 个 人 之 位 置、人 有 个 人 之 價 值、俗 學 久 假 而 不 歸、儒 則 無 所 偏 倚、俯 仰 合 乎 人 倫、仕 休 俟 乎 天 命、仁 者 樂 天、俊 傑 識 辰 也、