Nam học Hán văn khoá bản/Bài 41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
第 四 十 一 課
病 字 類

Bệnh = bệnh, maladie.

Tật = tật, infirmité.

Sang = ghẻ lở, gale, plaie.

Xi = ngây, sot.

Kha=bệnh, maladie incurable.

Chứng=chứng, cause de la maladie.

Long = đau, douloureux.

Tụy = mệt, fatigué.

Sấu = gầy, maigre.

Tích = còm, chétif.

Liệu = chữa, guérir.

痛 癢 Thống dạng = đau ngứa, démangeaison.

人 之 一 身、痛 癢 相 關、病 在 一 處、而 全 體 極 覺 癃 瘁、人 一 生 不 能 保 其 無 疾、惟 有 某 疾、便 有 某 藥 以 療 之、顧 表 病 如 癬 瘡、良 醫 頗 易 爲 功、裏 病 如 沉 疴 之 日 形 瘦 瘠、痴 癖 之 幾 成 痼 疾、其 症 難 醫 矣、與 其 病 後 能 求 藥、曷 若 病 前 先 自 防、