Nam học Hán văn khoá bản/Bài 5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
第 五 課
虛 字

何 嘗 Hà thường=chả khi nào, jamais.

須 臾 Tu-du = chốc nhát, momentanément.

不 久 Bất cửu=chẳng bao lâu, bientôt.

Dĩ=để cho, pour.

請 看 時 表、運 行 不 息、以 知 過 去 之 時 何 嘗 再 得、現 在 之 時 僅 在 須 臾、而 將 來 之 時 不 久 已 迫 其 後、時 可 失 乎?


Chữ hư tự 虛 字 đã cắt nghĩa ở trên lệ.