Bước tới nội dung

Người giết Cọp

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
Le Lion abattu par l’homme - Người giết Cọp

NGƯỜI GIẾT CỌP

     Trên bức-vách có tranh lạ kiểu,
     Khen thợ đâu cũng khéo vẽ-vời,
        Một con Cọp lớn tuyệt-vời,
Mà ra chỉ có một người giết xong.
     Kẻ đứng ngắm thôi cùng tấm-tắc,
     Cọp đâu qua, lập tức im mồm.
        Cọp rằng: « Cứ đó ta nom,
Thì ra người khoẻ hơn hùm chẳng sai.
     Nhưng thợ vẽ điêu-tai quá đỗi,
     Bút có quyền tả dối sự đời.
        Ví dầu Cọp biết vẽ-vời,
Tranh này hẳn khác, cảnh thời không ngoa. »


Nguồn