Ong nghệ với ong mật

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Coi đồ làm thì biết thợ làm.

Có vài cái tàng ong vô chủ: ong nghệ giành nói của mình; ong mật chống cãi không chịu, mới đi kiện với con ong đút kia. Nó lấy làm khó xử: chúng khai rằng: chúng quanh mấy tàng ong đó, loài có cánh tiếng kêu vu vu, mình mẩy dài dài, màu sắc vàng lườm, như thể ong mật, có thấy ở đó đã lâu, mà ngặt! Hình tích ong nghệ cũng giống in như vậy. Ong đút nghe các lẽ rồi không biết đoán làm sao, mới biểu tra hỏi lại cho ắt chắt, muốn cho minh bạch mới nghe ở kiến khai tự sự. Song cũng không được rõ ràng. Lúc ấy có một con ong mật rất khôn ngoan nó nói: “Xin dung cho tôi phân ít điều, làm vậy nào có ích chi? Đã gần sáu tháng để việc nầy lòng dòng chưa thấy phân xử thế nào, dần dà như vậy mật đủ hư rồi: rày xin quan trên phải xử hỏi đi; tra xét bấy lâu không ra mối sao? Làm chi cho nhiều từ đối nại, nhiều lớp lấy khẩu chiêu, mần gì cả đống sách sổ, giấy tờ đồ khó hiểu. Xin để ong nghệ với mấy tôi làm; coi ai biết làm mật rất ngọt, tàng ong xây rất khéo đó.” Khi ấy ong nghệ từ chối không chịu làm, nên biết nghề nầy quá tài năng nó; vậy ong đút xử mật ấy về giao cho ong mật.