Sáo mượn lông Công

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
Le Geai paré des plumes du Paon - Sáo mượn lông Công

SÁO MƯỢN LÔNG CÔNG

     Công đổi lông, Sáo liền nhặt lấy,
     Đem lên mà cắm bậy vào mình:
        Cùng Công đi diện vung-vinh;
Coi trong bộ-tịch có tình khoe-khoang.
     Đàn Công thật, biết chàng giả-mạo,
     Xúm nhau vào báng-nhạo một phen;
        Đánh cho một trận huyên-thiên;
Mổ cho trụi đến lông đen của mình.
     Sáo bấy giờ nghĩ tình đồng-loại,
     Về bọn nhà, chúng lại đuổi đi.
        Ngẫm xem trong bọn văn-thi,
Biết bao tài mượn, thiếu chi tá-gà,
     Dầu thế vậy, đây ta mặc sức,
     Nói làm chi cho cực lòng người.


Nguồn