Sư-tử về già

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

SƯ-TỬ VỀ GIÀ

     Sư-tử trên rừng ai cũng sợ;
     Lúc tuổi già ngồi nhớ oai xưa
        Khóc than thân-phận già-nua.
Vì chưng ta yếu bây giờ chúng khinh:
     Con ngựa đến đá mình một móng;
     Chó rừng vào há họng cắn chơi;
        Con bò đến húc, Trời ơi!
Muốn gầm một tiếng, hết hơi mất rồi.
     Sư rầu-rĩ đành ngồi thất thủ,
     Thôi cũng đành đợi số cho xong,
        Thân tàn chết cũng cam lòng.
Con lừa đâu cũng vào trong hang mình.
     Sư thấy thế làm thinh chẳng được,
     Than: — Thế này đã nhuốc hay chưa!
        Sống mà chịu tủi với lừa,
Chết đi chết lại cũng như khác gì!


Nguồn