Tác gia:Lê Thái Tổ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Lê Thái Tổ
(1384–1433)
Lê Thái Tổ (黎太祖), tên khai sinh là Lê Lợi (黎利) là hoàng đế khai quốc nhà Lê sơ trong lịch sử Việt Nam.
Lê Thái Tổ

Tác phẩm[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.