Thể loại:Tác gia Phục hưng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
trung cổ Tác gia theo thời đại (Phục hưng) cận đại
Thời phục hưng là giai đoạn từ 1420-1630, trước đó là trung cổ và sau đó là cận đại.