Bước tới nội dung

Tác gia:Minh Thành Tổ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Minh Thành Tổ
(1360–1424)
Minh Thành Tổ (chữ Hán: 明成祖, 2 tháng 5, 1360 – 12 tháng 8, 1424), hay Minh Thái Tông (明太宗), là vị hoàng đế thứ 3 của nhà Minh, tại vị từ năm 1402 đến năm 1424, tổng cộng 22 năm. Ông chỉ dùng một niên hiệu Vĩnh Lạc (永樂), nên sử gia còn gọi ông là Vĩnh Lạc Đế (永樂) hay Vĩnh Lạc đại đế (永乐大帝).
Minh Thành Tổ

Tác phẩm[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.