Tây sương ký/Phần III

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cậu Trương gửi thư tình.
Con Hồng đưa lời hẹn,
Tội tình cô kể ra,
Thuốc thang bà hỏi đến.