Tôm mẹ với tôm con

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Con tôm mẹ bữa kia nói với con gái nó rằng: “Trời ôi! Con khéo đi thế kỳ! Chớ đi ngay thẳng chẳng đặng sao? — Con gái ấy thưa rằng: còn mẹ cũng đi thế! Tôi đi khác cách dòng dõi tôi sao đặng. Mình đi vậy lại muốn người ta đi ngay sao?”

(Hữu chư kỉ như hậu cầu chư nhân.)