Tự thuật (Nguyễn Trãi)/IX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Ở thế nhiều phen thấy khóc cười.
Năm nay tuổi đã ngoại tư mươi.
Lòng người một sự yêm chưng một ;
Đèn khách mười thu lạnh hết mười.
Phượng những tiếc cao, diều hãy liệng ;
Hoa thì hay héo, cỏ thường tươi.
Ai ai đều có hai con mắt,
Xanh bạc dầu chưng mặt chúng ngươi.