Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Làm người chen chúc nhọc đua hơi,
Chẳng khác nhân sinh ở gửi chơi[1]
Thoi nhật nguyệt đưa thấm thoắt,
Áng phồn hoa khá lạt phai...
Hoa càng khoe nở, hoa nên rữa,
Nước chứa cho đầy, nước ắt vơi.
Mới biết doanh hư đã có số,
Ai từng dời được đạo trời ?

   
Chú thích

  1. Sinh ký (sống gửi): triết lý đạo Phật