Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Giàu ba bữa, khó hai niêu,
Yên phận thì hơn hết mọi điều.
Khát uống chè mai hơi ngọt ngọt,
Sốt kề hiên nguyệt, gió hiu hiu.
Giang sơn tám bức là tranh vẽ,
Phong cảnh tứ mùa, ấy gấm thêu !
Thong thả, hôm khuya nằm, sớm thức,
Muôn vàn đã đội đức trời Nghiêu.