Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/44

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Giàu sang, người trọng ; khó, ai nhìn ?
Mấy dạ yêu vì kẻ lỡ hèn ?
Thuở khó, dẫu chào, chào cũng lặng !
Khi giàu chẳng hỏi, hỏi thì quen !
Quan : hiềm dan díu điều làm bạn,
Lặng : kẻo lân la nỗi bạ men.
Đạo nọ, nghĩa này, trăm tiếng bướm
Nghe thôi thinh thỉnh lại đồng tiền !