Thảo luận:Bình Ngô đại cáo (Bùi Kỷ dịch)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Vấn đề dịch giả[sửa]

Hiện nay Bình Ngô đại cáo (Trần Trọng Kim dịch)Bình Ngô đại cáo (Bùi Kỷ dịch) cơ bản giống nhau về nội dung, vậy có khả năng đây chỉ là 1 bản dịch. Theo bài Bình Ngô đại cáo: vấn đề dịch giả và dịch bản của Nguyễn Đăng Na đăng trên Tạp chí Hán Nôm, số 5/2002, thì đây là bản dịch của Trần Trọng Kim. Trần Trọng Kim đã lược dịch Bình Ngô đại cáo trong cuốn Sơ học An Nam sử lược do Phổ thông giáo khoa thư xã xuất bản năm 1916 tại Sài Gòn, sau đó dịch toàn văn Bình Ngô đại cáo trong Việt Nam sử lược xuất bản lần đầu tiên năm 1919 và tái bản năm 1928. Nhưng do trong cuốn Việt Nam văn học sử yếu của Dương Quảng Hàm năm 1943 sử dụng bản dịch này nhưng lại ghi rằng "Bùi Kỷ dịch. Quốc văn cụ thể (Tân Việt Nam thư xã Hà Nội)" nên người ta mới cho rằng đây là bản dịch của Bùi Kỷ (?). Tuy nhiên, vẫn có nhiều người cho rằng đây là bản dịch của Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim chỉ đưa bản dịch của Bùi Kỷ vào trong Việt Nam sử lược (?), ví dụ như 1 bài viết của An Chi nói rằng: "Trần Trọng Kim, khi đưa bản dịch của Bùi Kỷ vào Việt Nam sử lược (in và phát hành tại Sài Gòn năm 1949, tr.229-232)". SGK Ngữ văn 10 hiện nay cũng ghi rằng "Bùi Văn Nguyên dịch dựa theo bản dịch của Bùi Kỷ", nhưng cũng ghi chú rằng "gần đây có ý kiến cho rằng bản dịch này là của Trần Trọng Kim". Tranminh360 (thảo luận) 04:01, ngày 18 tháng 9 năm 2016 (UTC)