Thảo luận:Trung thần, nghĩa sĩ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Trung thần, nghĩa sĩ
Nguồn Việt Nam thi văn hợp tuyển, Dương Quảng Hàm, Bộ Giáo dục-Trung tâm Học liệu xuất bản, 1968
Tham gia đóng góp Rol (thảo luận)
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bài này trùng là bài số 9 trong "Điếu Phan Công Tòng", nên xóa cho khỏi trùng lặp.