Thảo luận Thành viên:123.20.228.113

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Smiley.svg

Cảm ơn bạn đã thử sửa đổi trang Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Chương VII tại Wikisource. Thử nghiệm của bạn đã hoạt động, và nó đã bị hồi sửa hoặc xóa. Xin mời bạn dùng Chỗ thử cho các thử nghiệm của bạn tại Wikisource. Mời bạn đọc Trang chào mừng để biết thêm về các cách đóng góp xây dựng văn thư lưu trữ mở này. Tranminh360 (thảo luận) 16:05, ngày 21 tháng 5 năm 2010 (UTC)