Thề non nước (tập truyện ngắn)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Thề non nước.
Thề non nước  (1940) 
của Tản Đà

Tập truyện ngắn của Tản Đà bao gồm 2 truyện: Thề non nướcKiếp phong trần.

NGUYỄN-KHẮC-HIẾU
TẢN - ĐÀTHỀ NON NƯỚC

LOẠI TIỂU - THUYẾT
Editions HƯƠNG - SƠN
97, Rue du Coton—HANOI

truyện(không được liệt kê trong bản gốc)


sách « thề non nước » này in
2500 cuốn tại nhà in thụy-ký 98
phố hàng gai hanoi, xong ngày
1er mai 1940 do tản đà thư-cục
xuất-bản lần thứ hai có bán ở
hương-sơn-đường 97 hàng bông
hanoi và khắp các hàng sách
lớn trong năm xứ đông-dương

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)