Thề non nước (tập truyện ngắn)/Thề non nước

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem các phiên bản khác của tác phẩm này tại Thề non nước (truyện ngắn).

Truyện ngắn Thề non nước được sáng tác dựa trên bài thơ cùng tên của Tản Đà, in lần đầu tiên trong tập Tản Đà tùng văn, Tản Đà thư điếm xuất bản, Hà Nội, 1922.

phần(không được liệt kê trong bản gốc)