Tản Đà tùng văn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tản Đà tùng văn  (1922) 
của Tản Đà

店書沱傘

書叢

TẢN-

ĐÀ

TÙNG-VĂN

傘沱 
樷文 

TẢN ĐÀ
NGUYỄN-KHẮC-HIẾU

Tản-Đà Thư-Điếm

Nhà số 99, Hàng Gai Hanoi, in bán


TẢN-ĐÀ TÙNG-VĂN

HANOI
Imprimerie Tonkinoise
82, Rue du Chanvre
1922


Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928.


Tác giả mất năm 1939, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.