Trang:Ca tu dien nghia.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 5 —

        連昌宮辭    元稙
連昌宮中滿宮竹 歲久無人森似束 又有墻頭千葉桃 風動落花紅簌簌
宮邊老人爲余泣 少年選進因曾入 上皇正在望仙樓 太真同憑欄干立
樓上樓前盡珠翠 炫轉熒煌照天地 歸來如夢復如痴 何暇備言宮裡事
初過寒食一百六 店舍無烟宮樹綠 夜半月高絃索鳴 賀老琵琶定塲屋
力士傳呼覔念奴 念奴潛伴諸郎宿 須臾覔得又連催 特敕街中許然燭
春嬌滿眼睡紅綃 掠削雲鬟旋粧束 飛上九天歌一聲 二十五郎吹管逐
逡巡大遍凉州徹 色色龜茲轟綠續 李摹壓笛傍宮墻 偷得新翻數般曲
平明大駕發行宮 萬人鼓舞途路中 百官隊仗避岐薛 楊氏諸姨車鬪風
明年十月東都破 御路猶存祿山過 驅令供頓不敢藏 萬姓無声淚潛墮
兩京定後六七年 却尋家舍行宮前 莊園燒盡有枯井 行宮門闥樹宛然
爾後相傳六皇帝 不到離宮門久閉 往來年少說長安 玄武樓前花蕚廢