Trang:Cong bao Chinh phu 717 718 nam 2020.pdf/78

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
79
CÔNG BÁO/Số 717 + 718/Ngày 25-7-2020


50 Cò thìa Platalea minor
51 Quắm cánh xanh Pseudibis davisoni
52 Quắm lớn (Cò quắm lớn) Thaumatibis gigantea
53 Vạc hoa Gorsachius magnificus
BỘ CỔ RẮN SULIFORMES
54 Cổ rắn Anhinga melanogaster
BỘ BỒ NÔNG PELECANIFORMES
55 Cò trắng trung quốc Egretta eulophotes
BỘ HẠC CICONIFORMES
56 Già đẫy nhỏ Leptoptilos javanicus
57 Hạc cổ trắng Ciconia episcopus
58 Hạc xám Mycteria cinerea
BỘ ƯNG ACCIPITRIFORMES
59 Đại bàng đầu nâu Aquila heliaca
60 Kền kền ấn độ Gyps indicus
61 Kền kền ben gan Gyps bengalensis
BỘ CẮT FALCONIFORMES
62 Cắt lớn Falco peregrinus
BỘ CHOẮT CHARADRIIFORMES
63 Choắt lớn mỏ vàng Tringa guttifer
BỘ NGỖNG ANSERIFORMES
64 Ngan cánh trắng Asarcornis scutulata
BỘ GÀ GALLIFORMES
65 Gà lôi lam mào trắng Lophura edwardsi
66 Gà lôi tía Tragopan temminckii
67 Gà lôi trắng Lophura nycthemera
68 Gà so cổ hung Arborophila davidi
69 Gà tiền mặt đỏ Polyplectron germaini
70 Gà tiền mặt vàng Polyplectron bicalcaratum
71 Trĩ sao Rheinardia ocellata