Trang:Conhandamluan.pdf/70

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.


Sách của soạn giả :

———————

Văn - Đàn Bảo - giám thứ I 0$70
Văn - Đàn Bảo - Giám thứ II 0.40
Văn - Đàn Bảo–Giám thứ III 0.45
Truyện Đức Thánh-Gióng 0.30
Phong-Trần Thảm - Sử I 0$35
Phong-Trần Thảm-Sử II 0.30
Cổ-Nhân Đàm-Luận 0.35
Góp Cười Truyện thế 0.20

Phong-Trần Thảm-Sử

Quyển nhất 78 trang 0$,35. — quyển nhì 48 trang 0$,30

Cầm-Đài Trần-Trung-Viên soạn

Bình phẩm. Soạn giả đọc sách đã nhiều, đi đã nhiều, kiến văn rộng, nhiều câu nghe được. Có lẽ là bộ sách quốc văn đứng thứ nhất, làm theo lối chực-tiếp này, Phải có những hạng sách này cho nhiều, mà cho hay, thì rồi người Việt-Nam ta may mới có sách đáng đọc (Báo Trung Bắc số 3772 ngày 12 Octobre 1929) Bán buôn bán lẻ tại Nhật-Nam Thư-Quán (Tổng-Đại-Lý) 117 Hàng gai Hanoi.

VẼ CHUYỀN THẦN

Bằng mực Tầu, bằng Sơn, bằng thuốc, và bằng chì. Rất khéo !!! Do các tay học trường Mỹ-Thuật vẽ. Ảnh khó đến đâu làm cũng được, hỏi tại.

NHẬT NAM THƯ QUÁN
117, Hàng gai Ha noi
(Xin nhớ lấy tên hiệu)