Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

Nguyển-văn-hòa, tri huyện.
Nguyển-tường-vân, tri huyện.

Trần-công-quán, cai tổng thiệt thọ.
Lê-văn-lý,
Phạm-văn-quới,
Trần-văn-quyền,
Lê-văn-du,
Lê-văn-điệp,
Trần-văn-lua,
Đáng-văn-thạnh,
Huình-văn-hội, phó quản.
Châu,
Nguyển-văn-pháo,
Trần-văn-luông, nhứt hạng thông ngôn.
Léopold (Casimir) nhì hạng
Nguyển-văn-chanh,
Minh Michel,
Nguyên-văn-trế, tam hạng
Assam, thông ngôn Các chú.
À-kon,
Tsi-chiếu,
Thanh, tiếng Cao-mên tam hạng.
A-tác, các chú.
Phạm-duy-minh, ký lục nhì hạng.
Trần-văn-quang,
Trần-ngoạn,
Tôn, là Cao-mên.
Trần-văn-thanh, tam hạng.
Nguyển-văn-luận,
Tòng-lai-linh,
Nguyển-văn-thanh, thông-lại.
Huình-văn-thanh,
Lê-ngọc-xuyên,
Trần-văn-thanh,
Huình-văn-hồ, nhứt hạng đội trưởng.
Lê-ăn-phát,
Nguyển-văn-chữ,