Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/48

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —
Lê-văn-học, nhứt hạng đội trưởng.
Phạm-văn-tấn,
Nguyển-văn-tài,
Nguyển-văn-danh,

CHỢ-LỚN, THAM BIỆN TÒA.

Ông de Lorgeril, tham biện tam hạng.
« Bailly, thông ngôn Phalangsa nhì hạng.

Đổ-hữu-phương, tri huyện.

A-hội, thông ngôn Các chú.
A-sep,
Ly-a-sept,
Nguyển-văn-thập, nhứt hạng thông ngôn.
Nguyển-trọng,
Huình-nhuận, nhì hạng kí lục.
Đang-văn-quyền, tam hạng
Nguyển-ngọc-chấn,
Phạm-văn-tư, nhứt hạng đội trưởng.
Lê-tâm,
Nguyển-văn-hiền,

PHƯỚC-LỘC, THAM BIỆN TÒA.

Ông Nouët, tứ hạng tham biện.


Nguyển-ngọc-cho, chánh quản.

Nguyển-văn-nhâm, huyện quyền tiếp.

Nguyển-văn-mọi, phó quản.

Nguyển-văn-thuệ, cai tổng thiệt thọ.
Lê-xuân-sanh,
Lê-văn-đậu,
Trương-văn-ngạn, nhứt hạng thông ngôn.
Nguyển-văn-ngân, tam hạng.