Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 27 —
Nguyển-văn-cao, tam hạng kí lục.
Phan-văn-viên, thông lại.
Hồ-văn-vang, nhứt hạng đội trưởng.
Nguyển-văn-định,

THỦ-DAU-MỘT, THAM BIỆN TÒA.

Ông Garrido, nhì hạng tham biện.
» Chatellier, phó tham biện.

Huình-văn-viên, nhứt hạng thông ngôn.
Nguyển-văn-yên, nhì hạng
Trần-văn-sanh, tam hạng
Vương-văn-bích, phó quản.
Huình-tấn-được,
Nguyển-văn-thiếu, cai tổng thiệt thọ.
Nguyen-văn-lộc, cai tổng thiệt thọ.
Lê-văn-nhu,
Nguyển-như-ý, tam hạng kí lục.
Nguyển-văn-hiệp,
Nguyển-văn-sanh, thông lại.
Cao-văn-thọ, nhứt hạng đội trưởng.
Nguyển-văn-tiền,
Nguyển-văn-cho,
Lê-văn-mưu,

TRẢNG-BẰNG, THAM BIỆN TÒA.

Ông Lacaze, tam hạng tham biện.


Ngô-văn-chánh, tri huyện.
Sầm Joseph,