Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/58

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 28 —
Nguyển-văn-bữu, tam hạng thông ngôn.
Lê-quyền, nhì hạng

Lê-tịnh-mắng, tam hạng kí lục.

Lê-văn-xuân, thông lại.
Nguyển-văn-mùi,

Nguyển-văn-quới, nhứt hạng đội trưởng.

TÂY-NINH, THAM BIỆN TÒA.

Ông Swiencki, nhì hạng tham biện.


Nguyển-văn-lụa, phó quản.
Ngô-văn-thắm, cai tổng thiệt thọ.
Trần-văn-bình, thông ngôn tiếng Cao-mên.
Thoa-som, kí lục Cao...mên.

Nguyển-văn-chi, tam hạng thông ngôn.
Nguyển-văn kiển,
Nguyển-văn-sanh,
Nguyển-văn-tom,
Trần-văn-bình,

Trần-nhứt-tòng, tam hạng kí lục.
Phạm-cư-châu, thông lại.

Nguyển-văn-quả, nhứt hạng đội trưởng.
Lê-văn-bổn,

VỈNH-LONG, THAM BIỆN TÒA.

Ông Luro, nhì hạng tham biện.


Trực, tri phủ.

Lễ-Jean, nhứt hạng thông ngôn.
Vong, nhì hạng
Minh-Joseph,