Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 10 —

Nội thôn hương chức cũng đông,Nhiều ông chất phát nhiều ông nhơn nghì.
Xuân kỳ thu báo mỗi khi, Y quan lể nhạc đều thì nghiêm trang.
Viên quan chức sắc trong làng, Tôn ty đẳng cấp ghế bàn phân minh.
Củng là nhơn kiệt địa linh, Đẹp thay phong thủy núi Dinh rạng ngời.
Trong hương chức có một người, Tên Vỏ-tường-Hiện bốn muơi tuổi ngoài.
Cha đà sớm cách diêm đài, Phụng nuôi từ mẩu không sai bữa nào.
Nhớ ơn sanh dục cù lao, Mẹ ăn con lạy no nao phỉ tình.
Thường thường tụng đào-viên kinh, Dồi mài hiếu nghĩa trung trinh ở đời.
Thảo ngay khuyên chớ đổi dời, Mình nầy khôn lớn bởi người cưu mang.
Nam-kỳ cũng lắm cảnh sang, Duy Bà-rịa hạt rỏ ràng như tiên.
Trời sanh một chổ thiên nhiên, Non xanh nước bích phải miền Bồng-lai.
Nay thêm máy nước riêng ngoài, Dẩn đem nước suối có hoài cả năm.
Tốn hao cũng chẳng bao lăm, Châu thành bá tánh ngàn trăm cậy dùng.


Biên-Hòa

Biên-hòa phong cảnh thi:

Quãn hạt đường xa mấy dặm dài,
Vừa ba trạm đất tới Đồng-nai.
Thạch-nang giữa lạch thuyền kinh hãi,
Chiêu-thới bên triền khách vãn lai.
Linh cậy miễu chùa linh ngó thấy,
Lợi nhờ sỏi đá lợi bền dai.
Nhà dân xóm xóm đều trung hậu,
Thói cũ lề xưa hãy mĩa mai.

Biên-hòa tiếng gọi Đồng-nai, Tục kêu Nồng-nại giọng sai gần gần.
Cao-hoàng thâu phục Phú-xuân, Nhờ nơi Lộc-dã binh hưng hiễn tài.
Lộc-dã nghĩa là Đồng-nai, Theo đường quãn hạt dặm dài tâm tâm.
Của nhờ tài mộc sơn lâm, Đá xanh sỏi núi cả hằm cả hang.
Thường năm thường lấy muôn ngàn, Sanh sanh hóa hóa lợi càng hóa sanh.
Ra công rẩy ruộng thâu thành, Bắp khoai mía đậu để dành đũ tiêu.
Mía đường vật cũng khá nhiều, Bưởi ngon ngọt với trà tiêu mọi loài.
Cau khô thuốc súc dầu chai, Thịt rừng thời có hưu nai thường thường.
Mười tỗng đất đặng bề trường, Châu thành thiết lập quan đường nghiêm trang.
Chỉnh tề bên niết bên phan, Bực tiền cẫn đá đại giang thủy triều.