Trang:Nam hoc Han van khoa ban.pdf/54

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 48 —

古 人 見 轉 蓬 而 制 車、轂 輦 輪 輿 制 各 自 别、車 行 之 輜 重 便 程 之 軒 輶、均 以 致 遠 也、古 之 駕 車 也 人 也 馬 牛 也、今 則 火 也 電 也、車 制 之 改 良 也、


第 六 十 八 課
虛 字

忽 然 Hốt nhiên = vụt mà, chốc mà, soudain.

辰 而 Thời nhi = khi mà, quand, en.

Hoặc = hoặc là, ou.

Phù=cái ấy, ce, cet.

Phàm = tất cả, tous.

辰 而 遊 平 原、忽 然 思 以 擴 農 務、辰 而 登 巧 場、忽 然 思 以 進 工 業、或 臨 海 港、忽 然 思 以 競 商 權、夫 以 知 有 心 人、凢 一 有 所 觸 各 有 所 思 也、


第 六 十 九 課
虛 字

Ư = ở, à.

Thường = souvent.