Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/135

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
133
 

Ngày thứ nam.

a MLời giảng ſau nầy, thì chảng khá nói cu᷄̀ hết, b nói cu᷄̀ kẻ đã nghe đến tlước mà thôi, c khi đã bỏ bụt đi, cu᷄̀ các giiaó dối : d mà dĕọn chiụ phép rữa tội thì phải ăn chay, và làm phúc khác : e vì ꞗẹye thì nên tlao᷄ kinh đức Chúa Ieſu, và kinh đức Chúa bà Maria, f cu᷄̀ kinh mười hai đầy tớ cả, cho hăọc thuọc lào᷄.

g Rày thì giảng hai đều nhít tlao᷄ đạo thánh đức Chúa blời, và rựt ſâu nhiẹm, cu᷄̀ rứt cao : h là đều giảng (Sanctiſſima Trinitas) mlời nói chảng hết mlẽ sốt, i và đều giảng phép cả đức Chúa blời ra đời, làm cho ta hãi. k Mà tlước đã định có cội rễ đầu mọi ſự, l đều ếy tự nhien đã có mlẽ tỏ tlao᷄o᷄ ta : m lại cu᷄̀ đã tỏ có một cội rễ đầu, là tính thiêng liêng vô cu᷄̀ ;

n hàng có vô cu᷄̀, mọi