Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/233

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
231
Ngày thứ bảy

 nước Italia tlao᷄ xứ Etruria, có núi Aluernìa, h và tlao᷄ xứ Campania có núi non gần thành Cayeta, có truyen ràng, khi ếy lở ra từ đầu núi cho đến chên, mà làm lỗ mlớn, như ràng coi thấy đên nay : i lại khi ếy cu᷄̀ có cái mả mở ra, mà thân xác nhều người thánh có ſóu᷄ lại.

k đức Chúa Bà Maria là đức Mẹ đòu᷄ thân khi ếy thì ſầu não rứt mực, mà dứng áp cây Crux đức Chúa Ieſu chiụ tội, l có lo buần thể nào, khi thấy một Con mình rứt kính yêu, mà chết làm ꞗệy, ta ſuy chảng đến, m cho nên người cu᷄̀ đã hấu ſinh thì. n Bấy giờ cŏên dữ có đến, mà chạt blái chên hai đứa kẻ tlộm, o ſao᷄ đến cu᷄̀ đức Chúa Ieſu, khi thấy đã qua đời, chảng có chạt blái chên người p (ꞗệy thì mlời tlao᷄ kinh đức Chúa blời ra thạt khi ràng : chớ có đánh gảy xưâng xác người,)

q ſao᷄ le có một cŏên