Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/122

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 104 —

CHÙA ĐỌI

Chùa Đọi, chính danh là Duyên-ninh-tự, ở trên núi Long-đội, thuộc huyện Duy-tiên, tỉnh Hà-nam. Chùa này làm từ đời nhà Lý, sau bị quân nhà Minh tàn phá, đến nhà Lê lại trùng tu lại, có cái bia của vua Lê Thánh-tôn đề bài thơ nhắc lại chuyện ấy.

A. Nhà gác chuông có ba cái bia (Xem bản đồ ở trang 105)

B. Nhà thờ bách-linh.

D. Bia khắc bài thơ của vua Lê Thánh-tôn.

C. Hai dãy nhà ở trong có động Thập-điện.

E. Sân.

F. Điện thờ Phật.

1, 2, 3. Tượng Tam-thế.
4. Tượng A-di-đà, lớn hơn cả.
5, 6. Tả, tượng Quan-thế-âm, hữu, tượng Đại-thế-chí.
7. Tượng Thích-ca Thế-tông, đứng.
8, 9. Tả, tượng Văn-thù; hữu, tượng Phổ-hiền.
10. Tượng Di-lặc bằng đồng.
11, 12, 13, 14. Tượng tứ Thiên-vương.
15. Tượng Cửu-long, Thích-ca sơ sinh.
16. Tượng Quan-âm ngồi thuyết-pháp.
17. Tượng Quan-âm thiên-thủ.
18. Tượng Thánh-tăng.
19. Tượng Thổ địa đầu bạc.
20, 21, 22, 23. Tượng bốn vị Thiên-vương khá đẹp.
24, 25. Tượng hai vị Hộ-pháp cưỡi con sấu.
26, 27. Tượng bốn vị Bồ-tát.
28, 29, 30. Tượng ba vị Kim-cương.

G. Nhà hậu-đường và hai bên hành lang.

1. Ban thờ Quan âm tống-tử.
2, 3, 4. Ban thờ hậu
5. Ban thờ bà Nhân tôn Hoàng-hậu
6. Tượng Thánh-tăng.
7. Ban thờ đức chúa (thổ-địa) và một vị quan có công đức.