Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 41 —

11.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, chúng sinh có ai đói khát mà làm những điều ác-nghiệp, thì ta làm cho được no-ấm và biết mùi đạo vị.

12.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, chúng sinh có ai rét-mướt, thì ta làm cho ấm-áp, có đủ áo quần được như ý muốn.

Bởi có những lời đại-nguyện ấy, cho nên những khi người ta làm chay làm đàn xong, hoặc khi ai có bệnh-tật, thường hay tụng kinh Dược-sư để cầu tiêu-giải các tai-nạn.