Trang:Pho Thong 41.pdf/163

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
161
THUYỀN TÌNH BỂ ÁI

Đại-ôi nói:

– Việc này sá chi mà đáng nói, những cơn hoạn-nạn vừa rồi, kể đã nguy hiểm lắm thay. Tôi cảm tạ đức Thượng-đế đã ủng-hộ cho nàng được vô-sự.

Nàng Cách-lan nói:

– Ông thật đã có lòng tưởng nhớ đến tôi.

Đại-ôi nói:

– Sao lại không tưởng-nhớ! Hôm nay tôi mới mua được quyển truyện Đạt-nhĩ-văn này, xin kính tặng nàng. Truyện này cả thảy 2 cuốn. Khi trước tôi nghe nàng thích đọc lắm, vậy nên tôi cố mua cho kỳ được.

Nàng Cách-lan nói:

– Đa tạ ông có lòng tử-tế mà cho tôi. Nhưng chẳng hay ông đã đọc qua chưa?

Đại-ôi nói:

– Chưa! Tôi mới rọc các mép giấy cho nàng dễ mở. Ý kiến Đạt-nhĩ văn trái với ý-kiến của tôi. Tư tưởng ông ta viển-vông thái quá, nhưng nay đã mua được quyển truyện này, xin đưa lại nhà hầu nàng.

Nàng Cách-lan nói:

– Bây giờ tôi chưa về, tôi còn phải đi xem Ái-đức-khuê chữa thuyền ra làm sao!

Câu nói ấy là nàng Cách-lan chỉ cốt ngăn trở Đại-ôi không muốn cho ông ta theo đi. Kỳ-thực

– 133 –