Trang:Phu ban truyen dien ca.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 2 —

Vì chưng Do (Georges) vốn bạn hiền,
là con thợ Hoạch, đậu trên các trò. 40
Thương con mua tượng ấy cho,
sau đây nói tiếp sự Do thể nào.

II.

Do nầy trí cả tài cao; dỏi theo đạo chánh, xen vào thánh môn.
Trời cho cha khéo con khôn,
trưởng hương dự thí bảng long đứng đầu.
Hai thân kẻ yếu người đau; làm cho hoa héo cỏ xàu xiêt bao!
Trong khi An-phap bươc vào,
thấy cha xem tượng miệng chào lòng vui. 50
Đây Do thấy mẹ ngậm ngùi; vào thăm cha ngủ lén lui ra ngoài.
Ấy nên mừng một tủi hai,
nhà xuân vừa dậy, hỏi ai tới nhà.
Do bèn chạy lại hun cha,
nghe hơi thở nặng, lụy hoà thấm bâu.
Hai thân đổ ngọc tuôn châu,
rằng: « mình đả khá chớ âu phiền lòng.
Người nhơn ngải, kẻ hiếu trong,
đất trời che chở, núi sông phò trì. 60
Tuổi xanh gặp hội khoa kỳ,
bảng đăng chư sỉ nghe thì hôm qua. —
Dám thưa phước đổ thủ khoa,
có tờ chủ khảo, trình cha tỏ rày. »
Nghe thôi nở mặt nở mày,
gặp hồi lan cuc đợi ngày bồng tang.
Giờ lâu Hoạch lại dỉ rằng:
« muốn con tấn sỉ mới bằng lòng cha.
Song nghèo khó thế đi xa; lấy chi ăn học mà ra kinh kỳ. » 70
Hảy còn ngồi nghỉ nằm suy,
nàng rằng: « đừng ngại việc chi có Trời.
Nầy! ai xui khiến lạ đời; sớm ra lại gặp một người giàu sang.
Thấy cầm bưc tượng đi ngang,
cho quân lại khiến đem đàng dinh coi.
Vâng lời theo got tới nơi,
nhà quan hỏi giá tượng tôi mấy vàng.
Vụt đòi dưt giá ngàn quan,
người bèn dạy để gat ngang song hồ. 80
Hỏi nhà ta ở nơi mô; mua chăng sao củng cho vô trả lời. »