Trang:Viet Nam Su Luoc 1.djvu/250

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
238 — VIỆT - NAM SỬ - LƯỢC
 
海之水 , 不足以濯其污 。 罄南山之竹 , 不足以書其惡 。 神人之所共憤 , 天
地之所不容 。 予奮跡藍山 , 棲身荒野 。 念世讎豈可共戴 。 誓逆賊難與俱生
。 痛心疾首者垂十餘年 , 嘗膽臥薪者蓋非一日 。 發憤忘食 , 每研覃韜畧
之書 。 即古驗今 , 細推究興亡之理 。 圖回之志 , 寤寐不忘 。 當義旗初起之
時 , 正賊勢方張之日 。 奈以人材秋葉 , 俊傑晨星 。 奔走前後者既乏其人 ,
謀謨帷幄者又寡其助 。 特以救民之念 , 每鬱鬱而欲東 。 故於待賢之車 , 常
汲汲以虛左 。 然其得人之效 , 茫若望洋 。 由己之誠 , 甚於拯溺 。 憤兇徒之
未滅 , 念國步之遭屯 。 靈山之食盡兼旬 。 瑰縣之眾無一旅 。 蓋天欲困我以
降厥任 , 故予益勵志以濟于難 。 揭竿為旗 , 氓隸之徒四集 。 投醪饗士 , 父
子之兵一心 。 以弱制彊 , 或攻人之不備 。 以寡敵眾 , 常設伏以出奇 。 卒能
以大義而勝凶殘 , 以至仁而易彊暴 。 蒲藤之霆驅電掣 , 茶麟之竹破灰飛 。