Trang:Viet Nam Su Luoc 1.djvu/252

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
240 — VIỆT - NAM SỬ - LƯỢC
 
。 我遂迎刃而解 , 彼自倒戈相攻 。 繼而四面添兵以包圍 , 期十月中旬而
殄滅 。 爰選貔貅之士 , 申令爪牙之臣 。 飲象而河水乾 , 磨刀而山石缺 。 一
皷而鯨刳鱷斷 , 再皷而鳥散麕驚 。 決潰蟻於崩堤 , 振剛風於槁葉 。 都督崔
聚膝行而送欵 , 尚書黃福面縛以就擒 , 僵屍塞諒江諒山之途 , 戰血赤昌江
平灘之水 。 風雲為之變色 , 日月慘以無光 。 其雲南兵為我軍所扼於梨花 ,
自恫疑虛喝而先已破膽 。 其沐晟眾聞昇軍大敗於芹站 , 遂躪藉奔潰而僅得
脫身 。 冷溝之血杵漂 , 江水為之嗚咽 。 丹舍之屍山積 , 野草為之殷紅 。 兩
路救兵 , 既不旋踵而俱敗 。 各城窮寇 , 亦將解甲以出降 。 賊首成擒 , 彼既
掉餓虎乞憐之尾 。 神武不殺 , 予亦體上帝好生之心 。 參將方政 , 內官馬騏
, 先給艦五百餘艘 , 既渡海而猶且魂飛魄喪 。 總兵王通 , 參政馬瑛 , 又給
馬數千餘匹 , 已還國而益自股慄心驚 。 彼既畏死貪生 , 而修好有誠 。 予以