Việt thi/II-12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Ngũ-ngôn luật tám câu, bốn vần

Năm mới

Tuổi mới non sông cũ, đối
Người xưa vận hội nay,
Trải bao cơn nóng rét,
Đeo mãi cái râu mày.
Tháng tháng mòn con mắt,
Năm năm bấm đốt tay.
Trẻ thơ khôn lớn mãi,
Tuổi-tác vẫn còn đây. (Bùi Ưu-thiên)